Kontakt

INFORMACJE OGÓLNE:
Polska Telefonia Cyfrowa S.A.
Adres: 
Aleje Jerozolimskie 181
02-222 Warszawa
E-mail: premium@t-mobile.pl

Centrala Telefoniczna T-Mobile: (0-22) 413 60 00

SIEDZIBA:
INFORMACJE DODATKOWE:

Telefon alarmowy dot. SMSC: (0) 602 200 203